Pijlers Strategie: Dichter bij de klant

Onze strategie ‘Dichter bij de klant’ rust op een aantal pijlers:

  • Balansbeheer staat hoog op onze prioriteitenlijst. Ons vermogensbeheerbedrijf beschikt over belangrijke expertise om voor risico gewogen risico/rendement-ratio’s onder Solvency II te evalueren en om onze eigen beleggingen te beheren en ook vermogen van derden aan te trekken. Omdat wij ons sterker gaan richten op provisiegedreven producten, zal dit een cruciale bijdrage leveren aan de winstgevendheid.
  • Risico- en kapitaalbeheer. Een sterke solvabiliteitspositie is van essentieel belang, vooral onder het nieuwe Solvency II-toezichtregime. Daarom gaan wij over op een meer provisiegedreven bedrijfsmodel, vooral op het vlak van vermogensbeheer, en richten wij ons op producten die minder risicovol en minder volatiel zijn. Wij hebben het accent al verlegd naar levensverzekeringsproducten met een gering kapitaalbeslag, zoals toegezegde-bijdrageregelingen (Defined Contribution – DC). Kostenverlaging blijft een prioriteit, net als ons commitment aan een uitmuntende bedrijfsvoering (operational excellence).
  • Analytica en innovatie. Datagedreven besluitvorming is van cruciaal belang om met succes op de behoeften van klanten te kunnen inspelen. Innovatie zal ons helpen die behoeften te vervullen en onze multi-channel distributie te verbeteren. Wij willen goede, innovatieve ideeën in de markt signaleren en deze in onze organisatie implementeren.
  • Samenwerkingsverbanden en partnerships. Kritieke massa op onze kernmarkten is noodzakelijk om efficiënt te opereren en een hoog serviceniveau aan onze klanten en distributiepartners te verlenen. Op terreinen waar wij kritieke massa nog ontberen, zullen wij onze distributienetwerken gebruiken en met derden samenwerken om onze klanten aanvullende producten en diensten te bieden. Een goed voorbeeld hiervan is ons distributiepartnerschap met CZ voor zorgverzekeringen.
  • Waarden en manier van werken. Wij willen flexibeler en innovatiever worden en de complexiteit van onze activiteiten verminderen. Om dit te bereiken, hebben wij onze commerciële activiteiten geïntegreerd in onze bedrijfssegmenten Leven, Schade en Bank, hebben wij functies zoals brand, online en strategische marketing gecentraliseerd en hebben wij IT geïntegreerd in elk bedrijfssegment om de time-to-market te verbeteren en een betere samenwerking te faciliteren.
  • Menselijk kapitaal: Wij willen onze personeelsplanning versterken om ervoor te zorgen dat de competenties van onze medewerkers zijn afgestemd op onze strategie. Het is van essentieel belang dat wij talent aantrekken en onze medewerkers ontwikkelen, faciliteren en behouden.

Voor Klanten

Over Delta Lloyd

In de maatschappij

Internationaal

Sluiten
Sluiten