Missie

Wij creëren waarde voor onze klanten door gemakkelijke en duurzame oplossingen te bieden zodat zij beter kunnen omgaan met onzekerheid.

Strategie ‘Dichter bij de klant’

In 2015 hebben wij onze strategie herzien. Uitgangspunt hierbij was dat we wilden inspelen op langetermijntrends zoals vergrijzing van de bevolking, technologie en veranderende voorkeuren van consumenten. In onze strategie ligt de nadruk sterker op klanttevredenheid, technologie, efficiency en een kapitaalextensief bedrijfsmodel.

Onze strategie is er ook op gericht om dichter bij de klant te komen door ons brede distributienetwerk, onze sterke merknamen en het diverse productaanbod te benutten. Door de optimale inzet van technologie kunnen wij klanten beter begrijpen en aan die hand van die inzichten proactief producten ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van onze klanten.

Onze 4,2 miljoen klanten, en ook onze business partners, geven ons consistent hoge scores in klanttevredenheidsonderzoeken. Zo scoorde het pensioenbedrijf van Delta Lloyd in 2015 voor het vierde achtereenvolgende jaar het hoogst bij intermediairs in de markt. Deze tevredenheid bij zowel de klant als het intermediair zijn het fundament onder onze strategie. Wij denken dat wij onze strategie kunnen realiseren door ons inzicht in wat er bij klanten leeft te vergroten en een uitstekende klantervaring te bieden.

Onze strategie ‘Dichter bij de klant’ zorgt ervoor dat onze focus ligt op het aanbieden van gemakkelijke en duurzame oplossingen die onze klanten helpen beter met onzekerheid om te gaan. Data-analyse om beter inzicht in de wensen en behoeften van klanten te krijgen, innovatie om de juiste producten en diensten te ontwikkelen, strategische partnerships, een uitstekende dienstverlening en eenvoudige, efficiënte processen zullen ertoe bijdragen dat wij kunnen groeien op onze kernmarkten Nederland en België en zullen uiteindelijk op de lange termijn waarde creëren voor onze klanten, aandeelhouders en overige stakeholders.

Onze strategie ‘Dichter bij de klant’ rust op een aantal pijlers.

Pijlers strategie 'Dichter bij de klant'

Naast onze strategie ‘Dichter bij de klant’ moet een kapitaalplan er voor zorgen dat wij voldoende sterk zijn gepositioneerd in het nieuwe Solvency II-tijdperk, dat per 1 januari 2016 in werking is getreden.

Lees meer over de claimemissie

Klantbelang

Delta Lloyd wil haar producten en dienstverlening verder verbeteren door klantbelang en eenvoud centraal te stellen in alle processen, producten en communicatie. Het thema 'klantbelang centraal' raakt alle delen van het bedrijf. We zetten in op vier speerpunten: producten, dienstverlening, het advies en de aansturing van de organisatie. Delta Lloyd richt zich op kortetermijnacties, structurele veranderingen in producten en processen en op het gedrag van haar medewerkers.

Klantbelang

Voor Klanten

Over Delta Lloyd

In de maatschappij

Internationaal

Sluiten
Sluiten