Toekomst Verzekerd

Delta Lloyd wil financiële zekerheid bieden, nu en in de toekomst. Wij leveren duidelijke, betrouwbare en hedendaagse producten en diensten waarmee wij tegemoet komen aan de behoeften van onze klanten. Zo creëren wij waarde voor onze klanten, aandeelhouders en medewerkers. Wat goed is voor onze klanten, is goed voor al onze stakeholders en voor ons als onderneming. Dit vormt de basis voor onze strategie 'Toekomst Verzekerd'.

Toekomst Verzekerd

Ambitie

Onze kernmarkten zijn leven, pensioen en schade in Nederland en leven en pensioen in België, waar wij tot respectievelijk de top 3 en de top 5 van de verzekeringsmarkt willen behoren. Wij willen ons marktaandeel vergroten, vanuit een solide financiële positie en met een sterke focus op de lange termijn en op geavanceerd risicomanagement. Wij maken ook serieus werk van duurzaam ondernemen. Het gaat hierbij in het bijzonder om integriteit - ons bestaansrecht - klantbelang, maatschappelijke betrokkenheid en goed werkgeverschap. 

In Nederland willen we tot de top drie van de verzekeringsmarkt horen.

Duurzaam ondernemen
Duurzaamheid betekent voor Delta Lloyd waarde creëren voor onze klanten, aandeelhouders, medewerkers en andere belanghebbenden voor de korte én langere termijn. Zo leveren we een duurzame bijdrage aan de ontwikkeling van de maatschappij, economische groei en met zorg voor het milieu en de ontwikkeling van onze medewerkers.

Scenario's

Scenariodenken is een essentieel onderdeel van de strategieontwikkeling van Delta Lloyd. Bij het uitwerken hiervan nemen we scenario’s voor de mogelijke toekomstige ontwikkeling van ons bedrijf in aanmerking. De scenario’s schetsen mogelijke trends in de maatschappij, de economie en de markt waarop wij geen directe invloed kunnen uitoefenen, en hoe deze trends het bedrijfsklimaat bepalen waarin wij over vijftien tot twintig jaar opereren. Op basis daarvan nemen wij strategische beslissingen waarmee we kansen kunnen benutten en onzekerheden en risico’s kunnen verminderen.

Scenario's

Klantbelang

Delta Lloyd wil haar producten en dienstverlening verder verbeteren door klantbelang en eenvoud centraal te stellen in alle processen, producten en communicatie. Het thema 'klantbelang centraal' raakt alle delen van het bedrijf. We zetten in op vier speerpunten: producten, dienstverlening, het advies en de aansturing van de organisatie. Delta Lloyd richt zich op kortetermijnacties, structurele veranderingen in producten en processen en op het gedrag van haar medewerkers.

Klantbelang

Voor Klanten

Over Delta Lloyd

In de maatschappij

Internationaal

Sluiten
Sluiten