Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd

Delta Lloyd heeft in de afgelopen decennia een bijzondere kunstcollectie tot stand gebracht. Sinds 2008 is de Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd formeel eigenaar en beheerder van de collectie. Omdat de collectie van museale waarde is en een groot deel van de collectie Nederlands Erfgoed betreft, is het van belang dat de collectie professioneel beheerd en behouden wordt en niet uiteen valt. Het onderbrengen van de collectie in de stichting waarborgt dit.

Missie en beleid
De inzet van en activiteiten rondom de kunstcollectie van Delta Lloyd hebben een maatschappelijk georiënteerde missie:

  • Platform voor jonge Nederlandse kunstenaars
  • Zichtbaar maken van Nederlands Erfgoed
  • Kunst en kunsteducatie inzetten in het bedrijf om creativiteit en innovatie van medewerkers te bevorderen
  • Kunst inzetten om waarnemingskaders te verruimen.

Delta Lloyd biedt een platform aan jonge Nederlandse kunstenaars. Ze geeft jong talent de kans om een naam op te bouwen door tentoonstellingsruimte aan te bieden en werk aan te kopen.

Kunstcommissie
In samenwerking met en op advies van de kunstcommissie van Delta Lloyd verricht de Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd aan- en verkopen van kunstobjecten. Voor aankoop stelt Delta Lloyd jaarlijks een bedrag aan de stichting ter beschikking. De exploitatie van de kunstcollectie is een verantwoordelijkheid van de kunstcommissie van Delta Lloyd. De kunstcommissie werkt nauw samen met de stichting.

Stichtingsbestuur
Het bestuur van de Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd bestaat uit voorzitter Caroline van Reedt Dortland (Directeur Corporate Communications),  Pieter de Vey Mestdagh, (advocaat in dienstbetrekking van Delta Lloyd) en Jackelien Top (extern adviseur). Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar bestuurswerkzaamheden.

Verslaglegging
De Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd publiceert in haar jaarrekening onder meer een overzicht van de uitgeoefende activiteiten van de Kunstcommissie.

Contact Stichting Kunstcollectie Delta Lloyd
Jackelien Top
Amstelplein 6
1096 BC Amsterdam
jackelien_top@deltalloyd.nl 


KvK Amsterdam:                     34310519
RSIN/Fiscaalnummer ANBI:   819838743 

Voor Klanten

Over Delta Lloyd

In de maatschappij

Internationaal

Sluiten
Sluiten