Duurzaamheid vormt een onlosmakelijk onderdeel van onze strategie.

Ons beleid

Duurzaamheid vormt een onlosmakelijk onderdeel van onze strategie. Het past ook bij de aard van ons bedrijf. Verantwoord omgaan met (on)zekerheden op de lange termijn vormt al meer dan tweehonderd jaar het hart van Delta Lloyd.

Duurzaamheid betekent voor Delta Lloyd waarde creëren voor onze klanten, aandeelhouders, medewerkers en andere belanghebbenden voor de korte én langere termijn. Zo leveren we een duurzame bijdrage aan de ontwikkeling van de maatschappij, economische groei en met zorg voor het milieu en de ontwikkeling van onze medewerkers.

Pijlers duurzaamheidsbeleid

Ons duurzaamheidsbeleid bestaat uit drie pijlers:

Delta Lloyds verantwoordelijkheid als werkgever voor een verantwoorde bedrijfsvoering ligt als fundament onder de drie pijlers. Wij werken hier bijvoorbeeld aan in onze kantoren en ons wagenpark. Ook Delta Lloyds verantwoordelijkheid als werkgever valt hieronder, bijvoorbeeld door te werken aan de duurzame betrokkenheid van medewerkers. Daarmee leveren we een bijdrage aan het vergroten van positieve maatschappelijke impact.

Duurzame dialogen

Sinds 2013 organiseert Delta Lloyd dialogen over duurzaamheid om inzicht krijgen in actuele ontwikkelingen en trends. Tegelijkertijd ontvangen we feedback op de visie en het beleid van Delta Lloyd op duurzaamheidthema’s. Dit doen we via interne dialogen met medewerkers, maar ook extern met een netwerk van relevante experts en stakeholders, zoals onze klanten.

  • Interne dialogen
  • Externe dialogen 
Interne en externe duurzame dialogen

Richtlijnen, keurmerken en meetlatten

Delta Lloyd heeft zich gecommitteerd aan diverse richtlijnen, keurmerken en meetlatten waarlangs we onze activiteiten (laten) leggen. Zo maken we ons duurzaamheidsbeleid voor onze stakeholders transparant.

Richtlijnen, keurmerken en meetlatten

Delta Lloyd Foundation

Delta Lloyd Foundation (DLF) zet zich in om financiële zelfredzaamheid en financieel bewustzijn te bevorderen. Er zijn in Nederland veel mensen die niet goed met hun geld kunnen omgaan en daardoor in de problemen komen. Ook is er veel verborgen armoede of onwetendheid hoe mensen hun eigen financiële situatie kunnen verbeteren. Voor deze mensen willen we kennis en kansen graag vergroten.

Lees meer

Verslaglegging

Wij rapporteren over ons duurzaamheidsbeleid volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Het doel van GRI: bedrijven wereldwijd betere beslissingen laten maken door te benchmarken op publiek toegankelijke niet-financiële indicatoren. Daarnaast streven we naar een verdere integratie van financiële en non-financiële resultaten in ons jaarverslag, het zogenaamde 'Integrated Reporting'. Delta Lloyd werkt samen met het GRI en andere organisaties aan een praktische invulling van Integrated Reporting (Global Leadership Group on Integrated Reporting).

Wilt u meer informatie?

Stuur een e-mail Sluiten

Voor Klanten

Over Delta Lloyd

In de maatschappij

Internationaal

Sluiten
Sluiten