Dossier beleggingsverzekeringen

In het Dossier beleggingsverzekeringen vindt u actuele informatie over particuliere beleggingsverzekeringen. Zo vindt u onder meer informatie welke stappen Delta Lloyd heeft genomen om klanten te informeren en te activeren. Daarnaast treft u informatie aan over de tegemoetkomingsregeling.

Inzicht in beleggingsverzekeringen

De afgelopen jaren is het perspectief van veel klanten op particuliere beleggingsverzekeringen veranderd. Klanten zijn, mede door tegenvallende beleggingsresultaten, verzekeraars te hoge kosten en een gebrek aan transparantie gaan verwijten.
Voor een soepele afwikkeling van wat in de media ‘de woekerpolisaffaire’ is gaan heten, heeft Delta Lloyd daarom de nodige extra maatregelen getroffen. Doelstelling van onze aanpak is om klanten met een beleggingsverzekering de mogelijkheid te geven om toekomstgericht hun positie te verbeteren. Dit wordt aangeduid als het ‘flankerend beleid’.

Lees meer

Regelingen

Delta Lloyd heeft in 2008 als eerste verzekeraar een overeenkomst gesloten met consumentenorganisaties over het maximale kostenniveau van een beleggingsverzekering. In het geval dat de kosten hoger lagen dan dit maximale niveau, zijn klanten met een beleggingsverzekering gecompenseerd. Dit op basis van de tegemoetkomingsregeling.

Lees meer

Voor Klanten

Over Delta Lloyd

In de maatschappij

Internationaal

Sluiten
Sluiten