Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur neemt alle belangrijke beslissingen in overleg met het verantwoordelijke management.

De Raad van Bestuur neemt alle belangrijke beslissingen in overleg met het verantwoordelijke management van de onderneming en, indien aan de orde, met de centrale en decentrale ondernemingsraad. Waar nodig met toestemming van of na overleg met de Raad van Commissarissen.

Ten minste één keer per jaar stelt de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de strategie, de algemene en financiële risico’s en de risicomanagement- en controlesystemen van de onderneming. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het formuleren van de strategie en het beleid van de groep, en voor de interne controlesystemen.

 

Klik hier voor het Reglement en het Rooster van aftreden.  

Voor Klanten

Over Delta Lloyd

In de maatschappij

Internationaal

Sluiten
Sluiten