Governance principes

De Governance principes zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars naast de Gedragscode Verzekeraars.

De principes sluiten aan bij de uitgangspunten van de door de Nederlandse Vereniging van Banken opgestelde Code Banken. Beide codes zijn zelfreguleringscodes en omvatten principes ten aanzien van de samenstelling, de onderlinge verhoudingen en het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, risicomanagement en beloningsbeleid. De Governance principes zijn van toepassing op alle verzekeringsactiviteiten van Delta Lloyd en gelden sinds 1 januari 2011.

Delta Lloyd staat volledig achter de Codes. Wij zien ze als een belangrijke stap op weg naar herstel van het vertrouwen in de bank- en verzekeringsector. De principes dragen bij aan het waarborgen van stabiliteit  en beschermen de belangen van alle betrokken partijen. Herstel van vertrouwen vraagt om een duurzame benadering en voortdurende aandacht.

In 2015 heeft Delta Lloyd de rapportage 'Toepassing Governance principes' gepubliceerd.

Voor Klanten

Over Delta Lloyd

In de maatschappij

Internationaal

Sluiten
Sluiten