Aandelen en structuur organisatie

In de corporate governance-structuur van Delta Lloyd zijn de belangrijkste bevoegdheden neergelegd bij de Raad van Bestuur en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Het aandelenkapitaal van Delta Lloyd bestaat uit gewone aandelen, preferente aandelen A en preferente beschermingsaandelen.

Een overzicht van de grootaandeelhouders vindt u op de webpagina Aandeel binnen het onderdeel Investor relations. 

Fonds Nuts OHRA bezit alle preferente aandelen A, zie de samenvatting van de overeenkomst tussen Delta Lloyd en Fonds Nuts OHRA. Stichting Continuïteit Delta Lloyd is gerechtigd om alle preferente beschermingsaandelen te kopen. Bekijk voor meer informatie de statuten van de Stichting Continuïteit Delta Lloyd.

Organisatiestructuur
Delta Lloyd is een bankverzekeraar, die onder verschillende namen actief is in de markt. Volgens de Nederlandse wetgeving dienen de diverse bank- en verzekeringsactiviteiten in aparte vennootschappen te worden ondergebracht. De diverse dochtervennootschappen van Delta Lloyd NV, de moedermaatschappij, zijn in meerdere divisies geclusterd waarbij de vennootschapstructuur aansluit bij de labelstructuur. Lees hier meer over de organisatiestructuur.

Toezichthouders
Delta Lloyd NV en haar in Nederland gevestigde dochtermaatschappijen staan onder toezicht van onder meer De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Delta Lloyd België staat onder toezicht van de Nationale Bank van België (NBB). In de jaarrekening van Delta Lloyd NV vindt consolidatie plaats van de dochtermaatschappijen waar Delta Lloyd NV controle over heeft.

Voor Klanten

Over Delta Lloyd

In de maatschappij

Internationaal

Sluiten
Sluiten