|   Overig nieuws

Eerlijke verzekeringswijzer positief over stappen Delta Lloyd

De Eerlijke Verzekeringswijzer heeft vandaag een update gepubliceerd van haar rapport uit 2015 over investeringen in wapenleveranciers door verzekeraars. De update vermeldt expliciet dat Delta Lloyd niet langer investeert in bedrijven die wapens leveren aan Saudi-Arabië. Van de tien onderzochte Nederlandse verzekeraars hebben er volgens de Eerlijke Verzekeringswijzer slechts vier schone handen in dit opzicht.

De Eerlijke Verzekeringswijzer onderzoekt periodiek of Nederlandse verzekeraars investeren in aandelen en obligaties van bedrijven die controversiële wapenleveranties doen. Het onderzoek dat vandaag is verschenen legt de focus op Saudi-Arabië: een van de grootste wapenimporteurs ter wereld en bovendien actief in de bloedige oorlog in Jemen. De Eerlijke Verzekeringswijzer heeft onderzocht of de Nederlandse verzekeraars in 2015 of 2016 geïnvesteerd hebben in de vijf grootste wapenleveranciers aan Saudi-Arabië: Boeing, Lockheed Martin, BAE Systems, General Dynamics en Raytheon.

‘Positief voorbeeld’
Vier van de tien onderzochte Nederlandse verzekeraars heeft dat (bewust) niet gedaan, concludeert de Eerlijke Verzekeringswijzer. Naast Delta Lloyd zijn dat ASR, Achmea en Vivat. Delta Lloyd krijgt zelfs expliciet complimenten in het onderzoeksrapport: ‘We willen Delta Lloyd noemen als positief voorbeeld, omdat het zich volledig heeft teruggetrokken uit alle vijf de wapenfabrikanten, hoewel de investeringen in 2015 ook al niet hoog waren.’

Het onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer heeft alleen betrekking op de genoemde vijf grote wapenleveranciers aan Saudi-Arabië. Het beleid van Delta Lloyd heeft betrekking op álle leveranciers van wapens aan landen of regimes waar om verschillende redenen bedenkingen bij bestaan. Om die reden investeren we bijvoorbeeld ook niet langer in Airbus.

Delta Lloyd wil een duurzame verzekeraar zijn, die opereert met oog voor de lange termijn. Een onderdeel van duurzaam ondernemen is verantwoord beleggen. Richtinggevend voor verantwoord beleggen is een aantal internationale verdragen en richtlijnen. Delta Lloyd onderschrijft de United Nations Global Compact Principles: tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Delta Lloyd belegt niet in bedrijven die deze principes schenden. Ons wapenbeleid hoort daar ook bij.

Watchlist
In sommige gevallen gaat Delta Lloyd niet tot uitsluiting over, maar houden we de bedrijven nauwlettend in de gaten. We bespreken de status ieder kwartaal in de Commissie Verantwoord Beleggen. Ze staan op onze zogenaamde ‘watchlist’. Dit doen we omdat de wapengerelateerde activiteiten slechts een klein deel vormen van de bedrijfsvoering.

Meer informatie over ons beleggingsbeleid vind u op de site van Delta Lloyd Asset Management.

Voor Klanten

Over Delta Lloyd

In de maatschappij

Internationaal

Sluiten
Sluiten