Delta Lloyd
€ 5,28 0,00 (0,00%)
AMX
€ 781,67 0,00 (0,00%)
Delta Lloyd
AMX

Dividend

Dividendbeleid
De Vennootschap streeft ernaar jaarlijks een stabiel dividend uit te keren, mits de interne solvabiliteitsdoelstellingen dit toelaten.Wanneer handhaving van het dividendbeleid mogelijk niet verenigbaar is met de nagestreefde solvabiliteitsdrempels, zal het management diverse mogelijke alternatieve vormen van kapitaalmanagement in overweging nemen. Voorbeelden zijn:
• Het aantrekken van kapitaal anders dan aandelen, bijvoorbeeld Tier 1 of Tier 2 kapitaalinstrumenten;
• Hedging of andere strategieën om de netto blootstelling aan belangrijke risico’s te verminderen;
• Andere maatregelen om het vereiste kapitaal te verminderen (zoals vermindering van het aantal producten met een hoger kapitaalbeslag).
Dergelijke alternatieve maatregelen worden alleen genomen na grondige bestudering van het effect dat dergelijke maatregelen op lange termijn kunnen hebben op de winstgevendheid en bedrijfsactiviteiten van de Vennootschap.

Wijze en tijdstip van dividenduitkering
De uitkering van contant dividend Gewone Aandelen aandelen vindt plaats in euro’s. Dividend op Gewone Aandelen wordt aan houders daarvan uitgekeerd via Euroclear Nederland en wordt automatisch overgeboekt naar de rekening van de Aandeelhouders. Op voorstel van de Raad van Bestuur en met 
goedkeuring van de Raad van Commissarissen kan het dividend op Gewone Aandelen naar keuze van de Aandeelhouders worden uitgekeerd in aandelen of in contanten. De Vennootschap zal het verwateringseffect van het stockdividend op de winst per gewoon aandeel neutraliseren door de inkoop van Gewone Aandelen. De Vennootschap kan de aantrekkelijkheid van contant dividend tegenover stockdividend (dividend in aandelen) aanpassen. De waarde van het stockdividend wordt ten laste gebracht van de agioreserve met betrekking tot Gewone Aandelen. De Vennootschap streeft ernaar een interim dividend en
een slotdividend uit te keren. Op dividenduitkeringen wordt over het algemeen in Nederland dividendbelasting ingehouden. De Vennootschap keert een slotdividend binnen vier weken na goedkeuring van de jaarrekening uit, tenzij de Algemene Vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur een andere datum vaststelt. Interim dividend wordt uitgekeerd na de publicatie van de halfjaarresultaten. Andere betaaldata kunnen worden vastgesteld voor de Gewone Aandelen, de Preferente Beschermingsaandelen B en de Preferente Aandelen A.
Dividenden vervallen vijf jaar na betaalbaarstelling.

Interim dividend 2016
Gebaseerd op ons dividend beleid zullen wij een interim dividend van €0.10 per gewoon aandeel uitkeren. Het dividend zal geheel in contanten of in aandelen worden uitbetaald, naar gelang de voorkeur van de aandeelhouder. Aandeelhouders die geen keuze bekend maken zullen het dividend in contanten ontvangen. De Vennootschap zal het verwateringseffect van het stockdividend op de winst per gewoon aandeel neutraliseren door de inkoop van Gewone Aandelen.
Het dividend in aandelen wordt ten laste gebracht van de agio reserve. 
Bij het vaststellen van de omruilverhouding voor het stockdividend zal Delta Lloyd Groep uitgaan van een fractie van een aandeel op basis van de gewogen gemiddelde slotkoers gedurende een periode van vijf opeenvolgende handelsdagen (om rekening te houden met de actuele marktprijs). Aandeelhouders kunnen tot en met 5 september 2016 aangeven of ze het dividend in contact of in aandelen willen ontvangen.

Het aantal aandelen dat recht geeft op één gewoon aandeel (met een nominale waarden van €0,20) zal worden vastgesteld op 5 september na 17.30 CET op basis van de gewogen gemiddelde slotkoers op NYSE Euronext Amsterdam gedurende de vijf handelsdagen van 30 augustus tot en met 5 september 2016. Het dividend wordt betaalbaar gesteld op 8 september 2016.

 

Archief dividendbetalingen

Hier vindt u meer informatie over in het verleden uitgekeerde dividend.

Interim dividend 2015

Op 11 augustus 2015 maakte de raad van bestuur van Delta Lloyd N.V. bekend een bedrag van € 0,42 per gewoon aandeel uit te keren ten laste van de reserves. De dividenduitkering kon zowel geheel in contanten als geheel in gewone aandelen plaatsvinden naar gelang de keuze van de aandeelhouder. Het dividend in aandelen is ongeveer 2% hoger dan het dividend in contanten. Op de uitkering in contanten is 15% dividendbelasting ingehouden.
Indien de aandeelhouder geen keuze bekend heeft gemaakt, is de uitkering in aandelen gedaan. Circa 46,4% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen, de resterende 53,6% ontvangt het dividend in contanten. In verband hiermee zijn 4.687.206 gewone aandelen als stockdividend uitgegeven.

Slotdividend 2014

Op 21 mei 2015 maakte de raad van bestuur van Delta Lloyd N.V. bekend een bedrag van € 0,61 per gewoon aandeel uit te keren ten laste van de reserves. De dividenduitkering kon zowel geheel in contanten als geheel in gewone aandelen plaatsvinden naar gelang de keuze van de aandeelhouder. Het dividend in aandelen is ongeveer 2% hoger dan het dividend in contanten. Op de uitkering in contanten is 15% dividendbelasting ingehouden.
Indien de aandeelhouder geen keuze bekend heeft gemaakt, is de uitkering in aandelen gedaan. Circa 52,8% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen, de resterende 47,2% ontvangt het dividend in contanten. In verband hiermee zijn 4.663.432 gewone aandelen als stockdividend uitgegeven.

Interim dividend 2015

Op 11 augustus maakte de raad van bestuur van Delta Lloyd N.V. bekend een bedrag van € 0,42 per gewoon aandeel uit te keren ten laste van de reserves. De dividenduitkering kon zowel geheel in contanten als geheel in gewone aandelen plaatsvinden naar gelang de keuze van de aandeelhouder. Het dividend in aandelen is ongeveer 2% hoger dan het dividend in contanten. 
Indien de aandeelhouder geen keuze bekend heeft gemaakt, is de uitkering in aandelen gedaan. Circa 46,4% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen, de resterende 53,6% ontvangt het dividend in contanten. In verband hiermee zijn 4.687.206 gewone aandelen als stockdividend uitgegeven.

Interimdividend 2014

Op 7 augustus 2014 maakte de raad van bestuur van Delta Lloyd N.V. bekend een bedrag van € 0,42 per gewoon aandeel uit te keren ten laste van de reserves. De dividenduitkering kon zowel geheel in contanten als geheel in gewone aandelen plaatsvinden naar gelang de keuze van de aandeelhouder. Het dividend in aandelen is ongeveer 4% hoger dan het dividend in contanten. Op de uitkering in contanten is 15% dividendbelasting ingehouden.
Indien de aandeelhouder geen keuze bekend heeft gemaakt, is de uitkering in aandelen gedaan. Circa 70,5% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen, de resterende 29,5% ontvangt het dividend in contanten. In verband hiermee zijn 3.286.927 gewone aandelen als stockdividend uitgegeven. 

Slotdividend 2013

In de op 22 mei 2014 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd is besloten ten laste van de vrij uitkeerbare reserves een bedrag van €1,03 per gewoon aandeel uit te keren. Het totaal beschikbaar gestelde interim dividend over 2013 was €0,42 per gewoon aandeel, het slotdividend komt hiermee uit op €0,61 per gewoon aandeel. Het dividend in aandelen is ongeveer 4% hoger dan het dividend in contanten. Indien de aandeelhouder geen keuze bekend heeft gemaakt, is de uitkering in aandelen gedaan. Circa 64.5% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen. De resterende 35.5% ontving het dividend in contanten. In verband hiermee zijn 4.246.430 gewone aandelen als stockdividend uitgegeven.

Interimdividend 2013

Op 7 augustus 2013 maakte de raad van bestuur van Delta Lloyd N.V. bekend een bedrag van € 0,42 per gewoon aandeel uit te keren ten laste van de reserves. De dividenduitkering kon zowel geheel in contanten als geheel in gewone aandelen plaatsvinden naar gelang de keuze van de aandeelhouder.Het dividend in aandelen is ongeveer 4% hoger dan het dividend in contanten. Op de uitkering in contanten is 15% dividendbelasting ingehouden. Indien de aandeelhouder geen keuze bekend heeft gemaakt, is de uitkering in aandelen gedaan. Circa 61.5% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen. De resterende 38.5% ontving het dividend in contanten. In verband hiermee zijn 3.284.325 gewone aandelen als stockdividend uitgegeven.

Slotdividend 2012

In de op 23 mei 2013 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd is besloten ten laste van de vrij uitkeerbare reserves een bedrag van €1,03 per gewoon aandeel uit te keren. Het totaal beschikbaar gestelde interim dividend over 2012 was €0,42 per gewoon aandeel, het slotdividend komt hiermee uit op € 0,61 per gewoon aandeel. Het dividend in aandelen is ongeveer 4% hoger dan het dividend in contanten. Indien de aandeelhouder geen keuze bekend heeft gemaakt, is de uitkering in aandelen gedaan. Op de uitkering in contanten is tevens 15% dividendbelasting ingehouden. Circa 64,1% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen. De resterende 34,9% ontvangt het dividend in contanten. In verband hiermee zijn 4.742.334 gewone aandelen als stockdividend uitgegeven.

Interimdividend 2012

Op 2 augustus 2012 maakte de raad van bestuur van Delta Lloyd N.V. bekend een bedrag van € 0,42 per gewoon aandeel uit te keren ten laste van de reserves een totaal van € 72,1 miljoen . De dividenduitkering kon zowel geheel in contanten als geheel in gewone aandelen plaatsvinden naar gelang de keuze van de aandeelhouder. De waarde van de uitkering in aandelen was ongeveer 4% hoger dan het contante dividend en werd uitgekeerd ten laste van de agioreserve. Indien de aandeelhouder geen keuze bekend heeft gemaakt, is de uitkering in gewone aandelen gedaan. Op de uitkering in contanten is tevens 15% dividendbelasting ingehouden. Circa 51,7% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen. De resterende 48,3% ontving het dividend in contanten. In verband hiermee zijn 3.471.220 gewone aandelen als stockdividend uitgegeven

Slotdividend 2011

In de op 23 mei 2012 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd is besloten ten laste van de vrij uitkeerbare reserves een bedrag van €1,03 per gewoon aandeel uit te keren. Het totaal beschikbaar gestelde interim dividend over 2011 was €0,42 per gewoon aandeel, het slotdividend komt hiermee uit op €0,61 per gewoon aandeel.
Indien de aandeelhouder geen keuze bekend heeft gemaakt, is de uitkering in contanten gedaan. Op de uitkering in contanten is tevens 15% dividendbelasting ingehouden. Circa 26,1% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen. De resterende 73,9% ontvangt het dividend in contanten. In verband hiermee zijn 2.720.954 gewone aandelen als stockdividend uitgegeven.

Interimdividend 2011

Op 4 augustus 2011 maakte de raad van bestuur van Delta Lloyd N.V. bekend een bedrag van € 0,42 per gewoon aandeel uit te keren ten laste van de reserves. De dividenduitkering kon zowel geheel in contanten als geheel in gewone aandelen plaatsvinden naar gelang de keuze van de aandeelhouder
Indien de aandeelhouder geen keuze bekend heeft gemaakt, is de uitkering in contanten gedaan. Op de uitkering in contanten is tevens 15% dividendbelasting ingehouden. Circa 20,1% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen. De resterende 79,9% ontving het dividend in contanten. In verband hiermee zijn 1.171.068 gewone aandelen als stockdividend uitgegeven.

Slotdividend 2010

In de op 20 mei 2011 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd N.V. is besloten ten laste van de vrij uitkeerbare reserves een bedrag van €1,00 per gewoon aandeel uit te keren. Het interimdividend van 2010 bestond uit €0,40 per gewoon aandeel, het slotdividend van 2010 is dus €0,60 per gewoon aandeel. De dividenduitkering kon zowel geheel in contanten als geheel in gewone aandelen plaatsvinden naar gelang de keuze van de aandeelhouder.
Indien de aandeelhouder geen keuze bekend heeft gemaakt, is de uitkering in contanten gedaan. Op de uitkering in contanten is tevens 15% dividendbelasting ingehouden. Circa 29,4% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen. De resterende 70,6% ontvangt het dividend in contanten. In verband hiermee zullen 1.860.349 gewone aandelen als stockdividend worden uitgegeven.

Interimdividend 2010

Op 4 augustus 2010 maakte de raad van bestuur van Delta Lloyd N.V. bekend een bedrag van €0,40 per gewoon aandeel uit te keren ten laste van de reserves. De dividenduitkering kon zowel geheel in contanten als geheel in gewone aandelen plaatsvinden naar gelang de keuze van de aandeelhouder.

Indien de aandeelhouder geen keuze bekend heeft gemaakt, is de uitkering in contanten gedaan. Op de uitkering in contanten is tevens 15% dividendbelasting ingehouden. Circa 18,6% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen. De resterende 81,4% ontving het dividend in contanten. In verband hiermee zijn 891.858 gewone aandelen als stockdividend uitgegeven.

Dividend 2009

In de op 27 mei 2010 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd N.V. is besloten ten laste van de vrij uitkeerbare reserves een bedrag van €0,50 per gewoon aandeel uit te keren. De dividenduitkering kon zowel geheel in contanten als geheel in gewone aandelen plaatsvinden naar gelang de keuze van de aandeelhouder.
Indien de aandeelhouder geen keuze bekend heeft gemaakt, is de uitkering in contanten gedaan. Op de uitkering in contanten is tevens 15% dividendbelasting ingehouden. Circa 18,3% van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in aandelen. De resterende 81,7% ontving het dividend in contanten.  In verband hiermee zijn 1.047.837 gewone aandelen als stockdividend uitgegeven ten last van de agioreserve.

Wilt u meer informatie?

Stuur een e-mail Sluiten

Voor Klanten

Over Delta Lloyd

In de maatschappij

Internationaal

Sluiten
Sluiten