Aandeelhoudersvergadering

Hieronder vindt u alle documenten van de afgelopen aandeelhoudersvergaderingen.

Regelgeving Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand juni na afloop van elk boekjaar gehouden. Het doel van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders is onder meer de volgende zaken te bepreken: het jaarverslag, de vaststelling van de jaarrekening, het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, het reserverings- en dividendbeleid en de uitkering van dividend. De Algemene Vergaderingen moeten worden gehouden in de gemeente Amsterdam. Buitengewone Algemene Vergaderingen worden zo vaak gehouden als noodzakelijk geacht door de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen, onverminderd het bepaalde in Artikel 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.

De jaarlijkse Algemene Vergadering en Buitengewone Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur door middel van een bericht aan Aandeelhouders en houders van Certificaten van Aandelen. Het oproepingsbericht voor een Algemene Vergadering zal uiterlijk op de wettelijk voorgeschreven dag (thans 42 dagen voor de dag van de vergadering) worden gepubliceerd.

Er zijn geen resultaten gevonden

Wilt u meer informatie?

Stuur een e-mail Sluiten

Voor Klanten

Over Delta Lloyd

In de maatschappij

Internationaal

Sluiten
Sluiten