Delta Lloyd
€ 5,28 0,00 (0,00%)
AMX
€ 781,67 0,00 (0,00%)
Delta Lloyd
AMX

Aandeel

Delta Lloyd N.V. is genoteerd aan en wordt verhandeld op de beurs van Amsterdam en Brussel, Euronext Amsterdam sinds 3 november 2009 en Euronext Brussel sinds 23 januari 2012. Het aandeel wordt verhandeld in Amsterdam onder het symbool 'DL AE' en in Brussel 'DL BB'. 

Grootaandeelhouders

De Wet op het financieel toezicht (Wft) legt een verplichting op tot het melden van belangen in het kapitaal en/of de stemrechten van een onderneming wanneer het percentage van die belangen een drempelwaarde bereikt, overschrijdt of onderschrijdt. Die drempelwaarden zijn 3%,  5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% en 95%. Melding dient zo spoedig mogelijk te geschieden aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM), die de betreffende onderneming van de melding in kennis stelt.

Een overzicht van meldingen is te vinden op de website van de AFM.

Hieronder is het totaal uitstaande aandelen weergegeven.

Aandelen
   Gewone aandelen%Preferente aandelen A%Stemrecht%
Fonds NutsOhra10.021.495100,00%10.021.4952%
Publiek91.530.40820%          91.530.40820%
Aandelen gehouden door NN364.044.98580%        364.044.98578%
Eigen aandelen5.757.0551%
Totaal461.332.448100%10.021.495100,00%465.596.888100%

Aandeelhoudersbeleid

In het kader van de aanbevelingen gedaan door de Commissie Frijns, kunt u  hier meer lezen over het communicatiebeleid van Delta Lloyd N.V. met haar aandeelhouders. 

Wilt u meer informatie?

Stuur een e-mail Sluiten

Stuur een e-mail

Voor Klanten

Over Delta Lloyd

In de maatschappij

Internationaal

Sluiten
Sluiten