Klantbelang

Is het belang van de klant ook het belang van Delta Lloyd? Wij vinden van wel.

Een klant wil eenvoudige, duidelijke en betaalbare producten en diensten, waarmee hij echt geholpen is. Een onderneming kan alleen succesvol zijn als zij aan die wensen tegemoet komt. Daarom staat klantbelang bij ons centraal. Daarbij past het besef dat we de wijsheid niet in pacht hebben. Daarom nodigen we onze klanten uit om kritisch te zijn op het juiste moment. Want ook zij hebben hun verantwoordelijkheid. Het is niet voor niets het thema van onze campagne. Als je een financieel product wilt kopen, is het verstandig om daar goed over na te denken.

Delta Lloyd wil haar producten en dienstverlening verder verbeteren door klantbelang en eenvoud centraal te stellen in alle processen, producten en communicatie. Alle producten worden opnieuw bekeken en op toegevoegde waarde voor de klant beoordeeld. In het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is opgenomen dat verzekeraars een product goedkeuringsproces dienen te hebben, met een zorgvuldige afweging van de risico's en zorgvuldige toetsing op onder andere de zorgplicht tegenover de klant. De criteria daarbij zijn: kostenefficiënt, nuttig, veilig en begrijpelijk. Dat noemen we de KNVB-normen; ze zijn door de toezichthouder AFM in beleidsregels vastgelegd.

Het thema 'klantbelang centraal' is veelomvattend en raakt alle delen van het bedrijf. Daarom zijn projecten in het kader van 'klantbelang centraal' ondergebracht in één integraal programma. We zetten in op vier speerpunten: producten, dienstverlening, het advies en de aansturing van de organisatie. Het programma richt zich op kortetermijnacties, structurele veranderingen in producten en processen en op het gedrag van de medewerkers van Delta Lloyd.

Voor Klanten

Over Delta Lloyd

In de maatschappij

Internationaal

Sluiten