Maatschappelijke betrokkenheid

Delta Lloyd spant zich in om het leven van mensen die het minder goed hebben te verbeteren. De Delta Lloyd Foundation helpt en stimuleert mensen die moeite hebben om hun financiën op orde te krijgen.

Wij steunen deze projecten niet alleen met geld, maar ook met menskracht. In 2014 hebben al meer dan 500 medewerkers van Delta Lloyd vrijwillig hun kennis en ervaring ingezet om anderen te helpen. Op deze manier investeert Delta Lloyd in een stabiele samenleving en draagt zij bij aan gelijke kansen voor iedereen.

Delta Lloyd Foundation
In 2008 hebben wij Delta Lloyd Foundation opgericht. Delta Lloyd Foundation ondersteunt projecten die bijdragen aan het bevorderen van financiële zelfredzaamheid in Nederland. De projecten passen binnen vier thema's: financiële educatie, schuldpreventie, financiële zelfredzaamheid voor vrouwen en armoedebestrijding.

Vrijwilligerswerk
Alle medewerkers van Delta Lloyd mogen onder werktijd vrijwilligerswerk doen binnen Delta Lloyd Foundation. Het vrijwilligerswerk voor Delta Lloyd Foundation is altijd financieel gerelateerd. Dat kan schuldpreventie zijn of financiële educatie. Het kan administratief werk zijn of coaching. Het kan voor groepen mensen zijn of voor individuen.

Onze kijk op vrijwilligerswerk is dat vrijwilligerswerk niet alleen nuttig is voor de mensen die worden ondersteund, maar het is ook een manier voor medewerkers om zichzelf te ontwikkelen. Medewerkers komen op plekken waar zij doorgaans niet zouden komen. Het is goed om op deze manier in aanraking te komen met maatschappelijke verschillen. Die kennis wordt weer meegenomen bij het dagelijks werk.

Donaties en maatschappelijke sponsorships
Delta Lloyd steunt diverse culturele en maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Scheepvaartmuseum, World Press Photo Foundation en het Fonds Gehandicaptensport.

Personeelsdonatiefonds
Alle medewerkers van Delta Lloyd die actief in dienst zijn, kunnen aanspraak maken op het Personeelsdonatiefonds van Delta Lloyd. Het fonds is voor medewerkers die zich actief inzetten voor een vereniging. Aan deelname zijn uiteraard regels verbonden. Medewerkers kunnen eens in de drie jaar 300 euro aanvragen voor hun vereniging.

Fonds NutsOhra
Fonds NutsOhra is aandeelhouder van Delta Lloyd. Het jaarlijkse inkomen dat Fonds NutsOhra hiermee verdient, wordt gebruikt om projecten op het gebied van zorg en gezondheidszorg te financieren.

Ambitiedrager Armoede
Delta Lloyd is Ambitiedrager Armoede, één van de ambitiedragers van het Ambitie 2020 programma van MVO Nederland. Onze ambitie is om armoede veroorzaakt door problematische schulden te voorkomen, door middel van structurele samenwerking tussen bedrijven. Tegelijkertijd onderzoekt Delta Lloyd wat er in de eigen dienstverlening verbeterd kan worden op dit terrein. We presenteren in 2015 een plan van aanpak bij MVO Nederland. Daarnaast gaat Delta Lloyd Foundation door met de steun aan diverse schuldhulp- en preventieprogramma's, wetenschappelijk onderzoek, financiële educatie en voorlichting.

Sluiten