Goed werkgeverschap

Een goede werkgever zijn, is een belangrijk speerpunt van ons duurzaamheidsbeleid. Wij zijn ervan overtuigd dat de investering in opleiding, ontwikkeling en welzijn van medewerkers noodzakelijk is voor een duurzame toekomst.

Delta Lloyd hecht grote waarde aan een goede en gezonde werkomgeving. Met voldoende uitdagend werk en opleidingsmogelijkheden. Belangrijke aandacht gaat ook uit naar diversiteit, gelijke kansen voor iedereen en mogelijkheden voor dialoog en inspraak.

Sterk Fit
Onder de noemer 'Sterk Fit' worden op alle locaties van Delta Lloyd locaties praktische  activiteiten georganiseerd om de medewerker te helpen gezond en fit te blijven en zich goed te voelen. De Health Check bijvoorbeeld, of de Balans Training door de Fit Coach en bedrijfsfitness in onze eigen sportzalen.
De resultaten van het Sterk Fit beleid van Delta Lloyd van de afgelopen jaren laten zien dat medewerkers van Delta Lloyd over het algemeen fit en gezond zijn. Behalve misschien de groep van mannen van boven de 50; die zijn vaak iets te zwaar.

Diversiteit
Delta Lloyd hecht grote waarde aan diversiteit, omdat de verschillen in achtergrond en profiel een weerspiegeling zijn van de maatschappij. Bovendien is het vanuit het idee van duurzaamheid belangrijk dat we een divers en goed opgeleid arbeidspotentieel aantrekken. Ook in de toekomst. Daarin willen we graag investeren. Ook is het hebben van een divers medewerkersbestand gunstig voor de productiviteit: onderzoek toont aan dat gemengde teams beter presteren.
Delta Lloyd heeft een actief vrouwennetwerk waar meer dan 250 medewerkers lid van zijn. Ook is een Diversity Counsil ingericht, dat integratie en doorstroming van biculturele medewerkers bevordert.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek
Elk jaar nodigen we medewerkers uit om deel te nemen aan het Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dat gaat over allerlei aspecten van het werken bij Delta Lloyd zoals takenpakket, ontplooiingsmogelijkheden, werkomstandigheden, management en directie.

Nieuwe Werken
Sterk Werk is de naam van het Nieuwe Werken bij Delta Lloyd. Het is flexibeler, slimmer en efficiënter werken. Om een aantal redenen past het Nieuwe Werken bij duurzaam ondernemen:
- Betere werk/privébalans. Met name voor werkende ouders zijn de flexibele werktijden en nieuwe mogelijkheden voor bereikbaarheid een goede ontwikkeling;
- Versterkte motivatie door meer eigen verantwoordelijkheid;
- Efficiëntie in kantoorkosten en het energie- en papierverbruik;
- Betere bereikbaarheid voor de klant omdat altijd en overal gewerkt en ingelogd kan worden. Dat betekent wel dat we hoge eisen stellen aan de veiligheid van informatie en documenten.

Sluiten