Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen betekent voor Delta Lloyd een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van haar medewerkers, de maatschappij, winstgevende economische groei en zorg voor het milieu. We willen onze commerciële kansen en onze financiële verplichtingen combineren met zorg en aandacht voor alle relevante stakeholders: aandeelhouders, overheid, maatschappij, werknemers, klanten, toeleveranciers en organisaties.

Vijf pijlers

Delta Lloyd heeft haar beleid voor duurzaam ondernemen toegespitst op vijf speerpunten.

Klantbelang
Financieel gezond zijn is de belangrijkste voorwaarde om ervoor te zorgen dat we de huidige en toekomstige generaties zekerheid kunnen bieden. De behoeften, wensen en vragen van de klant centraal stellen is de tweede belangrijke voorwaarde voor een duurzaam bestaan.
Meer lezen

Integriteit
Fatsoenlijk zakendoen is voor Delta Lloyd essentieel.
Meer lezen

Maatschappelijke betrokkenheid
Delta Lloyd spant zich in om het leven van mensen die het minder goed hebben te verbeteren. De Delta Lloyd Foundation helpt en stimuleert mensen die moeite hebben om hun financiën op orde te krijgen.
Meer lezen

Goed werkgeverschap
Wij zijn ervan overtuigd dat de investering in opleiding, ontwikkeling en welzijn van medewerkers noodzakelijk is voor een duurzame toekomst.
Meer lezen

Milieu
Delta Lloyd vindt het belangrijk om milieuvriendelijk te ondernemen. Daarom zorgen we ervoor dat onze bedrijfsactiviteiten geen negatieve impact hebben op het milieu.
Meer lezen

Programma Duurzame Impact

Delta Lloyd is in 2014 met het programma Duurzame Impact gestart. Dit programma omvat een aanscherping van het duurzaamheidsbeleid in 2014 en verder, voor merk, organisatie en investeringsbeleid. We onderzoeken hoe we de verschillende initiatieven op dit gebied het beste tot een coherent geheel kunnen smeden.

Ons investeringsbeleid is uitgebreid met een specifiek landenbeleid en nu volgt verdere aanscherping van ons thema- en sectorbeleid.

Meer over ons investeringsbeleid

Richtlijnen en keurmerken

De vijf speerpunten van ons beleid voor duurzaamheid bij Delta Lloyd zijn gebaseerd op wat wereldwijd als belangrijke aandachtspunten worden gezien. We hebben gekeken naar wetten, regels en richtlijnen. We hebben ook gekeken naar wat andere bedrijven doen. En we luisteren naar vragen die klanten en beleggers ons stellen.

Richtlijnen en keurmerken

Duurzame Dialogen

Sinds 2013 organiseert Delta Lloyd een serie dialogen over duurzaamheid. We willen daarmee inzicht krijgen in actuele ontwikkelingen en trends en tegelijkertijd feedback krijgen op de visie en het beleid van Delta Lloyd op duurzaamheidthema’s. We bouwen hiermee ook aan een netwerk van relevante experts en stakeholders. De gesprekken gingen over thema’s die relevant zijn voor ons als verzekeraar en waar wij een impact op kunnen hebben: armoede & schuld, water & wind, impact & investeringen.

Verslaglegging

Wij rapporteren al jaren over onze inspanningen en activiteiten op het gebied van duurzaamheid volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Delta Lloyd hecht er veel belang aan om op deze manier haar economische, ecologische en sociale prestaties te kunnen meten en daarover te rapporteren. Het doel van GRI is om steeds meer bedrijven wereldwijd transparant te laten rapporteren. Ons jaarverslag geeft een geïntegreerd beeld van onze financiële en non-financiële resultaten. GRI heeft het jaarverslag beoordeeld met A+.

Contact

De ESG-commissie komt tweemaandelijks bij elkaar op onderwerpen en vraagstukken op het gebied van duurzaamheid te bespreken. De commissie is bereikbaar via vragen@deltalloyd.nl

Delta Lloyd Foundation

Marie-Louise Voors
 +31 (0)20-5942544
 +31 (0)6-20499209
marie_louise_voors@deltalloyd.nl

Responsible Investment

Hiske Boerma
+31 (0)20-5942457
+31 (0)6-10203298
hiske_boerma@deltalloyd.nl

Verslaglegging

David Hoppe
 +31 (0)20-5942177
 +31 (0)6-83630019
david_hoppe@deltalloyd.nl

Sluiten